Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

Iimfundo Ongazithola EBhayibhelini

 ISIFUNDO 76

UJesu Uhlanza Ithempeli

UJesu Uhlanza Ithempeli

Ngesilimela somnyaka ka-30, emihleni yabapostoli, uJesu waya eJerusalema. Abantu abanengi bebeze edorobheni emnyaneni wePhasika. Emnyaneni loyo bekwenziwa neminikelo ngeenlwana ethempelini. Abanye abantu bebeza nezabo iinlwana, abanye bazithenga eJerusalema.

UJesu nakafika, wathola abantu bathengisela iinlwana ngethempelini. Bebathengisela endaweni yokulotjha uJehova, imali abayitholako ibe ngeyabo. Kwamphatha njani lokho uJesu? Wenza isibebhu ngamarobho waqotha ngaso izimvu neenkomo ebezisethempelini. Nakaqedako waketula  amatafula walabo abatjintja imali, warhatjha nemalabo leyo yazala phasi. UJesu watjela labo ebebathengisa amazuba wathi: ‘Susani izintwezi la! Ningenzi indlu kaBaba indawo yebhizinisi!’

Abantu ebebasethempelini kwabarara lokho okwenziwa nguJesu. Abafundi bakhe bakhumbula isiphorofido esikhuluma ngoMesiya esithi: ‘Ngizoyitjhisakalela indlu kaJehova.’

Ngokukhamba kwesikhathi, ngomnyaka ka-33 emihleni yabapostoli, uJesu walihlanza kwesibili ithempeli. Bekange- khe avumele namunye bona anyefule indlu kaBabakhe.

“Angekhe nalotjha uZimu nemali ngasikhathi sinye.”—Lukasi 16:13