Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISIFUNDO 72

UJesu Osemncani

UJesu Osemncani

UJosefa noMariya bebahlala noJesu nabafowabo nabodadwabo eNazaretha. UJosefa bekambazi yeke bekakghona ukondla umndenakhe, awufundisa ngoJehova nemiThethwakhe. Qobe bebakhamba bamndeni baye esinagogini bayokulotjha uZimu bebaye neJerusalema qobe mnyaka ngePhasika.

Ngesikhathi uJesu aneminyaka eli-12 umndenekhabo waya eJerusalema njengombana bewuhlala wenza. Bekunganabususo benyawo edorobheni ngesikhatheso abantu bebazokugidinga iPhasika. Ngemva kwalokho uJosefa noMariya babuyela ekhaya bacabanga bona uJesu uhlangana nabantu uyabalandela. Kodwana bathe nabamfuna eenhlobeni zabo akhenge bamfumane.

Babuyela eJerusalema, kwaphela amalanga amathathu woke bafunana nendodanabo phasi phezulu. Baya ethempeleni. Kulapho abafumana khona uJesu anabafundisi, abalalelisisile begodu abuza nemibuzo. Lokho kwabamangaza abafundisi kangangobana ngibo  ebesele babuza uJesu imibuzo. Iimpendulo zakhe zabarara tle! Bebabona ukuthi uJesu uyawuzwisisa umThetho kaJehova.

UJosefa noMariya bebatshwenyekile. UMariya wathi kuJesu: ‘Mntwana akuna la singakakufuni khona! Bewukuphi?’ UJesu waphendula wathi: ‘Awazi na bona kufuze ngibe la, endlini kaBaba?’

UJesu wabuyela nababelethi bakhe eNazaretha. UJosefa wafundisa uJesu ukubaza. Ucabanga bona uJesu bekanjani nakasesemncani? Njengombana akhula uJesu, ukuhlakanipha kwakhe kwathuthuka, athandwa nguZimu nabantu.

“Ngiyathanda ukwenza intandwakho, Zimami nomthethwakho ungaphakathi kwami.”—IRhubo 40:9; [40:8 NW]