Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

Iimfundo Ongazithola EBhayibhelini

Isethulo Sengcenye 1

Isethulo Sengcenye 1

IBhayibheli lithoma likhulume ngokudalwa kwezinto, lisivula amehlo bona sizwisise ubuhle bezinto uJehova azenzileko ezulwini nephasini. Nawumbelethi, siza umntwanakho abone izinto ezihlukahlukeneko ezihle uJehova azidalileko. Mtjengise bona uZimu udale abantu baba namakghono amanengi ukudlula iinlwana, ubenze bakghona ukukhuluma, ukubonisana, wabenza bakghona nokwenza izinto, ubenze bakghona ukuvuma nokuthandaza. Msize athande uJehova namandlakhe wokuhlakanipha kunye nayo yoke indalo yakhe, kuhlanganise nathi ngokwethu.