Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISIFUNDO 14

UmBuso Ozokubusa Iphasi Loke

UmBuso Ozokubusa Iphasi Loke

Qagela bona ngimuphi umBuso esikhuluma ngawo?— Iye, UmBuso kaZimu, umBuso ozokwenza bona iphasi libe yipharadesi. Uyafuna ukufunda okungeziweko ngomBuso loyo?—

Omunye nomunye umbuso unekosi yawo. Begodu ikosi ibusa boke abantu benarha yayo. Uyazi bona ngubani iKosi yomBuso kaZimu?— NguJesu Krestu. Uhlala ezulwini. Msinyana uzokuba yiKosi yawo woke umuntu ephasini! Ucabanga bona sizokuthaba nasele uJesu ayiKosi yephasi loke?—

Khuyini ofuna ukuyibona ePharadesi?

Sizokuthaba khulu! EPharadesi, abantu angekhe basalwa namkha baye epini. Boke bazokuthandana. Akekho ozokugula namkha ahlongakale. Iimphofu zizokubona, abantu abangezwako eendlebeni bazokuzwa, nalabo abangakghoni ukukhamba bazokwazi ukugijima nokweqa. Woke umuntu uzokuba nokudla okunengi. Iinlwana zoke zizokuba bangani begodu zibe bangani nathi. Abantu abahlongakalako bazokuvuswa baphile. Inengi labobaba nabomma ofunde ngabo encwajaneni le njengoRabega, uRarhabu, uDavida no-Eliya nabo bazokuvuswa! Ungathanda ukubabona nasele bavusiwe?—

 UJehova uyakuthanda begodu ufuna uthabe. Nengabe uragela phambili ufunda ngoJehova begodu umlalela, uzokuphila ngokungapheliko epharadeyisini elihle! Inga-kghani ngilokho okufunako?—

FUNDA EBHAYIBHELINAKHO