Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISIFUNDO 8

UJosiya Bekanabangani Abalungileko

UJosiya Bekanabangani Abalungileko

Ucabanga bona kubudisi na ukwenza okulungileko?— Abantu abanengi bacabanga bona kubudisi. IBhayibheli isitjela bona bekubudisi khulu ngomsana obizwa bona nguJosiya ukwenza okulungileko. Kodwana bekanabangani abalungileko egade bamsiza. Akhe sifunde okungeziweko ngoJosiya nabangani bakhe.

Ubaba kaJosiya gade kungu-Amoni, ikosi yakwaJuda. U-Amoni bekenza izinto ezimbi khulu begodu akhulekela iinthombe. Ngemva kokuhlongakala kwakababa kaJosiya, uJosiya waba yikosi yakwaJuda. Kodwana bekaneminyaka ebunane kwaphela! Ucabanga bona wenza izinto ezimbi njengobabakhe?— Awa, azange!

UZefaniya wayelelisa abantu bona bangakhulekeli iinthombe

Ngitjho nalokha asesemncani khulu, uJosiya bekafuna ukulalela uJehova. Ngalokho wakhetha ukuba nabangani abathanda uJehova. Begodu basiza uJosiya bona enze okulungileko. Gade kubobani abanye babangani bakaJosiya?

 Omunye wabangani bakhe gade kunguZefaniya. UZefaniya bekamphorofidi owalemukisa abantu bakwaJuda bona bazokuvelelwa zizinto ezimbi nebakhulekela iinthombe. UJosiya walalela uZefaniya begodu wakhulekela uJehova, ingasi iinthombe.

Omunye wabangani bakaJosiya gade kunguJoromiya. Gade alingana noJosiya, begodu emakhabo gade kusemaduzelana nebasesebancani. Gade babangani abakhulu kangangobana uJosiya nekahlongakalako, uJoromiya watlola ingoma ekhethekileko emalungana nokuthi umkhumbula kangangani uJosiya. UJoromiya noJosiya basizana bona benze okulungileko begodu balalele uJehova.

UJosiya noJoromiya basizana bona benze okulungileko

Ungafundani esibonelweni sakaJosiya?— Ngitjho nangesikhathi uJosiya asesemsanyana omncani khulu, bekafuna ukwenza okulungileko. Bekazi bona kufuze abe nabangani abathanda uJehova. Qiniseka bona ukhetha abangani abathanda uJehova begodu abazokusiza wenze okulungileko!

FUNDA EBHAYIBHELINAKHO

  • 2 IinKronike 33:21-25; 34:1, 2; 35:25