Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISIFUNDO 9

UJoromiya Akhange Alise Ukukhuluma NgoJehova

UJoromiya Akhange Alise Ukukhuluma NgoJehova

Kubayini abantu bakwatele uJoromiya?

UJehova wamphulusa uJoromiya

Ngezinye iinkhathi abantu bahlekisa ngathi nofana bakwate nesikhuluma nabo ngoJehova. Lokhu kungasenza sifune ukulisa ukukhuluma ngoZimu. Wakhe wazizwa njalo nawe?— IBhayibheli isitjela ngesokana ebelithanda uJehova kodwana lapheze lalisa ukukhuluma ngaye. Ibizo lakhe bekunguJoromiya. Akhe sifunde okwengeziweko ngaye.

UJoromiya nekaseselisokana, uJehova wathi kuye kufuze ayelelisa abantu bona balise ukwenza izinto ezimbi. Lokhu gade kubudisi khulu kuJoromiya, ngombana bekasaba. Wathi kuJehova: ‘Angazi bona ngithini. Ngimsanyana nje.’ Kodwana uJehova wathi: ‘Ungasabi. Ngizokusiza.’

 Ngalokho uJoromiya wathoma ukuyelelisa abantu bona bazokujeziswa nebangatjhentjhiko. Ucabanga bona abantu benza lokho uJoromiya akutjhoko?— Awa. Bebahlekisa ngaye nofana bamkwatele khulu. Abanye gade bafuna nokumbulala! Ucabanga bona uJoromiya wazizwa njani?— Bekasaba begodu wathi: ‘Angekhe ngisakhuluma ngoJehova.’ Kodwana waphela amandla?— Awa, akhenge. Bekathanda uJehova khulu kangangobana akhenge alise ukukhuluma ngaye. Ngebanga lokobana uJoromiya zange aphele amandla, uJehova wamphulusa.

Ngokwesibonelo, amanye amadoda enza into embi aphosela uJoromiya ngemgodini wepetsi etjhingako ezele idaka. Bekanganakudla namanzi. Amadoda layo gade afuna bona uJoromiya afele lapho. Kodwana ngesizo lakaJehova, waphuluka!

Ungafundani esibonelweni sakaJoromiya?— Ngitjho nanyana gade asaba ngezinye iinkhathi, akhenge alise ukukhuluma ngoJehova. Newukhuluma ngoJehova, abantu bangahlekisa ngawe nofana bakukwatele. Ungazizwa uneenhloni nofana usabe. Kodwana ungalisi ukukhuluma ngoJehova. Uzokuhlala akusiza, njengombana asiza uJoromiya.

FUNDA EBHAYIBHELINAKHO

  • Joromiya 1:4-8; 20:7-9; 26:8-19, 24; 38:6-13