Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISIFUNDO 6

Hlathulula Ngokuzwakalako Bona Kubayini Usebenzisa UmTlolo

Hlathulula Ngokuzwakalako Bona Kubayini Usebenzisa UmTlolo

Jwanisi 10:33-36

ISIRHUNYEZO: Akukaneli ukufunda umtlolo bese ngemva kwalokho udlulele ephuzwini elilandelako. Qiniseka bona abakulaleleko bayakubona ukuhlobana okukhona phakathi komtlolo owufundako nephuzu olivezako.

INDLELA ONGAKWENZA NGAYO:

  • Khanyisa amagama aqakathekileko. Ngemva kokufunda umtlolo, gandelela amagama ahlobana ngokunqophileko nephuzu lakho eliyihloko. Lokhu ungakwenza ngokubuyelela amagama lawo namkha ngokubuza umbuzo owenza abakulaleleko bona bafumane amagama ayihloko.

  • Gandelela iphuzu ofuna abakulaleleko balikhumbule. Nangabe ngaphambi kokufunda umtlolo unikele ibanga elizwakalako lokuthi kubayini uwufunda, hlathulula indlela amezwi ayihloko emtlolweni loyo ahlobana ngayo nebangelo.

  • Tjengisa indlela elula yokusebenzisa iphuzu. Balekela ukukhuluma ngemininingwana engakhambelani nephuzu eliyihloko. Usebenzisa lokho iinlaleli esele zikwazi ngesihloko, qunta bona kutlhogeka amaphuzu angangani ukuthi enze iphuzu ekufuze lisetjenziswe likhanye belizwisiseke.