Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISIFUNDO 5

Ukufunda Ngokunembileko

Ukufunda Ngokunembileko

1 Thimothi 4:13

ISIRHUNYEZO: Funda ngokuzwakalako lokho okutloliweko.

INDLELA ONGAKWENZA NGAYO:

  • Lungiselela kuhle. Cabangisisa ngokuthi kubayini umlayezo loyo utloliwe. Zijayeze ukufunda amagama ngeenqhema ingasi igama ngalinye. Tjheja ukuzifakela, ukweqa namkha ukujamiselela amagama. Tjheja woke amatshwayo wekulumo.

  • Phimisa igama ngalinye kuhle. Nawungakghoni ukuphimisa kuhle igama elithileko, liqale esihlathululini-magama, lalela okugadangisiweko kwalokho okufundako, namkha ubawe isizo emuntwini ofunda kuhle.

  • Khuluma ngokuzwakalako. Yelela nawuphimisa amagama, phakamisa ihloko bewuvule umlomo ngokwaneleko. Linga ukuphimisa kuhle amagama.