Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

OKUMUMETHWEKO

OKUMUMETHWEKO

Ingcenye 1 KUSUKELA EKUBUNJWENI BEKUBE NGUKHUKHULAMUNGU

Ingcenye 2 KUSUKELA ESIKHATHINI SAKAKHUKHULAMUNGU KUYA ESIKHATHINI SOKUKHULULWA EGIBHIDE

Ingcenye 3 KUSUKELA EKUTJHAPHULULWENI EGIBHIDE UKUYOKUFIKA EKOSINI YOKUTHOMA YAMA-ISRAYELI

Ingcenye 4 KUSUKELA EKOSINI YOKUTHOMA YAKWA-ISRAYELI UKUYA EKUTHUNJWENI EBHABHILONI

Ingcenye 5 UKUSUKA EKUTHUNJWENI EBHABHILONI UKUYA EKWAKHIWENI BUTJHA KWAMABODA WEJERUSALEMA

Ingcenye 6 KUSUKELA EKUBELETHWENI KWAKAJESU UKUYA EKUHLONGAKALENI KWAKHE

Ingenye 7 KUSUKELA EKUVUSWENI KWAKAJESU UKUYA EKUBOTJHWENI KWAKA-POWULA

Ingcenye 8 LOKHO IBHAYIBHILI ELIKUBIKEZELAKO KUZOKUZALISEKA