Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Ingcenye 4: Kusukela EKosini Yokuthoma Yakwa-Israyeli Ukuya Ekuthunjweni EBhabhiloni

Ingcenye 4: Kusukela EKosini Yokuthoma Yakwa-Israyeli Ukuya Ekuthunjweni EBhabhiloni

USawula waba yikosi yokuthoma yakwa-Israyeli. Kodwana uJehova wamala wakhetha uDavidi bonyana abe yikosi esikhundleni sakhe. Sizokufumana izinto ezinengi ngoDavidi. Asesemutjha walwa nekakaramba uGoliyathi. Ngokukhamba kwesikhathi wabalekela iKosi enomona uSawula. U-Abhigayili omuhle wamvimbela ukwenza into ebudlhayela.

Ngokulandelako, sizokufunda izinto ezinengi ngendodana kaDavidi uSolomoni, eyathatha isikhundla sakaDavidi sokuba yikosi yakwa-Israyeli. Enye nenye emakhosini amathathu wokuthoma wakwa-Israyeli yabusa iimnyaka eyi-40. Ngemva kokufa kwakaSolomoni, u-Israyeli wahlukana waba mibuso eembili, umbuso wetlhagwini nowesewula.

Umbuso weentjhaba eziyi-10 wetlhagwini wahlala iimnyaka eyi-257 ngaphambi kobanyana utjhatjalaliswe ngebe-Asiriya. Ngemva kweemnyaka eyi-133, iintjhaba eembili zombuso wesewula nazo zatjhatjalaliswa. Ngesikhatheso ama-Israyeli ayiswa ekuthunjweni eBhabhiloni. INGCENYE YESINE ihlanganisa umlando weemnyaka eyi-510, lapho kwaba nezenzakalo ezinengi.

IKosi uSolomoni iyathandaza