Dlulela kokumunyethweko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Kazi Abahlongakeleko Bangabuye Baphile?

Kazi Abahlongakeleko Bangabuye Baphile?

Kghani bewungaphendula ngokuthi . . .

  • iye?

  • awa?

  • mhlamunye?

 OKUTJHIWO YIBHAYIBHELI

“Kuzokuba nevuko.”​—IzEnzo 24:15, New World Translation.

ONGAKUZUZA KILOKHO

Ungaduduzeka newuhlongakalelwe mumuntu omthandako.—2 Korinte 1:3, 4.

Angekhe usakusaba ukufa.​—Hebheru 2:15.

Uzakuba nethemba lamambala lokubuye uhlangane nabathandekako bakho abahlongakalako.—Jwanisi 5:28, 29.

 KGHANI SINGAKUKHOLELWA KWAMAMBALA OKUTJHIWO YIBHAYIBHELI?

Iye, nganaka amabanga amathathu:

  • UZimu, mBumbi wokuphila. IBhayibheli libiza uZimu ngokuthi ‘mthombo wokuphila.’ (IRhubo 36:9; IzEnzo 17:24, 25) Loyo owanikela zoke imbunjwa eziphilako ukuphila uyakghona ukubuyisela ukuphila emntwini ohlongakeleko.

  • UZimu khewabavusa abantu ekadeni. IBhayibheli lisitjela ngezehlakalo ezibunane zabantu—abatjha, abadala, amadoda, nabafazi—abavuselwa ekuphileni ephasini. Abanye bebahlongakele isikhatjhana, munye wabo bekaselibeni amalanga amane!—Jwanisi 11:39-44.

  • UZimu ululukela ukubuye akwenze lokho. UJehova ukuhloyile ukufa; ukuqala njengenaba lakhe. (1 Korinte 15:26) ‘Uyakulangazelela’ ukulihlula inabeli—ukususa ukufa ngevuko. Uyakululukela ukubuyisa boke abasemkhumbulweni wakhe begodu uyakululukela nokubabona baphila ephasini.—Jobho 14:14, 15.

 ONGACABANGA NGAKHO

Kubayini siluphala besihlongakale?

IBhayibheli liyawuphendula umbuzo loyo kuGENESISI 3:17-19 nakwebeROMA 5:12.