Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Amanani Wango-2017

Amanani Wango-2017
 • Inani lamaGatja waboFakazi bakaJehova: 90

 • Iinarha Ezibikako: 240

 • Inani Lamabandla: 120 053

 • Ebebakhona EsiKhumbuzweni: 20 175 477

 • Abadle EsiKhumbuzweni Ephasini Loke: 18 564

 • Inani Eliphakemeko Labarhuweleli *: 8 457 107

 • Isilinganiso Sabarhuweleli Abatjhumayela Qobe Nyanga: 8 248 982

 • Ukwanda Kuno-2016: 1.4

 • Inani Lababhajadisiweko *: 284 212

 • maphayona *: 1 249 946

 • Isilinganiso Samaphayona Asizako: 439 571

 • Inani Lama-awara Asetjenzwe Esimini: 2 046 000 202

 • Isilinganiso Seemfundo ZeBhayibheli * Qobe Nyanga: 10 071 524

Ngomnyaka wekonzo wango-2017, * aboFakazi bakaJehova basebenzise i-R2.8 bhiliyoni ukutlhogomela amaphayona akhethekileko, iinthunywa zevangeli nababonisi abakhambako, bona bakghone ukwenza imisebenzabo. Kunabantu abayi-19 730 abasebenza emagatjeni waboFakazi bakaJehova ephasini loke. Boke njalo baboFakazi bakaJehova abaseKonzweni yesiKhathi esiZeleko ePhasini loke.

^ isig. 7 Ibizo elithi umrhuweleli litjho umuntu otjhumayela iindaba ezimnandi zomBuso kaZimu. (Matewu 24:14) Qala isihloko esithi, “Bangaki AboFakazi BakaJehova Ephasini Loke?” ku-jw.org ukufumana bona isibalwesi sifunyenwe njani.

^ isig. 10 Funda isihloko esithi,“Khuyini Okufuze Ngikwenze Bona Ngibe NguFakazi KaJehova?” ukufumana ilwazi elinabileko lokuthi khuyini okufuze uyenze nawufuna ukubhajadiswa ube nguFakazi kaJehova.

^ isig. 11 Iphayona nguFakazi obhajadisiweko okhulunywa kuhle ebandleni ozikhethele ukutjhumayela ama-awara athileko qobe nyanga.

^ isig. 14 Ukufumana imininingwana eyengeziweko, qala isihloko esiku-jw.org esithi, “Siyini Isifundo SeBhayibheli?

^ isig. 15 Umnyaka wekonzo wango-2017 uthome ngeen-1 Septemba 2016 kuya ngeen-31 Arhostesi 2017.