Indaba yamaHebheru amathathu ingaqinisa ukuzimisela kwethu ukuthi sithembeke kuJehova.

3:16-20, 26-29

Ngokwemitlolo le, ukuthembeka kuJehova kubandakanya ini?