Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

Ipilo Nomsebenzi WobuKrestu—Ihlelo Lomhlangano Webandla  |  Septemba 2016

 IPILO YAMAKRESTU

Nasithola Umntwana Ekhaya

Nasithola Umntwana Ekhaya

Nasithola umntwana ekhaya, kufuze sibawe ukukhuluma nababelethi bakhe. Nasenza njalo sisuke sihlonipha ababelethi bakhe. (IzA 6:20) Nangabe umntwana uthi singene, kufuze singavumi. Ababelethi nabangekho kufanele sibuye ngesinye isikhathi.

Nangabe umntwana mdadlana, nalapho kusafuze sibawe ukukhuluma nababelethi bakhe. Nabangekho ekhaya, singambuza bonyana bayamvumela na bona azikhethele izinto azifundako. Nabavumako, singamupha incwadi namkha simlayele ku-jw.org.

Nasibuyela emntwaneni omdadlana ofuna ukwazi okunabileko, kusafuze sibawe ukubonana nababelethi bakhe. Lokhu kuzosisiza bona sibahlathululele ihloswethu yokubavakatjhela, besibatjengise nesiluleko esithembekileko esitholakala eBhayibhelini imindeni engasisebenzisa. (Rhu 119:86, 138) Ukutjheja nokuhlonipha ababelethi bakhe kuzokwenza basamukele, basiphe nethuba lokucoca nomndeni ngeendaba ezimnandi.—1Pt 2:12.