Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 IPILO YAMAKRESTU

Ukuthuthukisa Amakghonwethu Wokutjhumayela—Khuthaza Abathabela Ukufunda Bona Beze Emihlanganweni

Ukuthuthukisa Amakghonwethu Wokutjhumayela—Khuthaza Abathabela Ukufunda Bona Beze Emihlanganweni

OKWENZA KUQAKATHEKE: Imihlangano isinikela amathuba ­wokobana ‘sivumele uJehova’ begodu ‘simdumise.’ (Rhu 149:1) Emihlanganweni, sifundiswa bona senze intando kaZimu. (Rhu 143:10) Labo abathabela ukufunda nalabo esifunda nabo iBhayibheli kanengi ngibo abathuthukako nasele bathoma ukuza emihlanganweni.

INDLELA ESINGAKWENZA NGAYO:

  • Mkhambisele isimemo ngokurhabako. Akukafuzi ulinde bekube kulapho isifundo seBhayibheli sesithonyiwe.—sAm 22:17

  • Hlathululela umuntu othabela ukufunda bona khuyini angakulindela nokuthi kuzokucocwa ngani emhlanganweni olandelako. Okulandelako kungakusiza malungana nalokhu: Isimemo semihlangano yebandla, ividiyo ethi, Kwenzekani EWolweni LomBuso?, nencwajana ethi, Bobani Abenza Intando KaJehova Namhlanjesi? isifundo 5 no-7

  • Msize. Kghani umuntu othabela ukufunda lo uyakutlhoga na bona akhwezwe asiwe emhlanganweni namkha isizo lokukhetha izambatho ezifaneleko? Hlala naye emhlanganweni, begodu umtjengise iincwadi ezifundwako. Mazise kwabanye