Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 IPILO YAMAKRESTU

Philela Ukudumisa UJehova!

Philela Ukudumisa UJehova!

Ukuphila sisipho esiligugu. Indlela esisisebenzisa ngayo isiphwesi qobe langa itjengisa ukuthi sisithokoza kangangani. Njengombana siboFakazi bakaJehova, silwela ukusebenzisa amakghono nelwazi lethu ukuthi sidumise uJehova, uMuphi wokuPhila. (IR 36:10, [36:9 NW]; sAm 4:11) Nanyana kunjalo, amatshwenyeko esiqalana nawo qobe langa ephasini elimbeli angenza ukuthi imigomo esizibekele yona yokulotjha uZimu ingaphumeleli. (Mar 4:18, 19) Ngamunye wethu wenza kuhle ukuthi azibuze: ‘Kghani nginikela uJehova okungcono khulu? (Hos 14:2) Umsebenzi namakghonwami angidosela kuphi? Ngimiphi imigomo yokulotjha uZimu engizibekele yona? Ngingayandisa njani ikonzwami?’ Nange ubona ukuthi kunalapho kufuze uthuthukise khona, thandaza kuJehova bona akusize bese wenze amatjhuguluko atlhogekako. Ngaphandle kokuzaza, ukulotjha uJehova qobe langa kuletha ipilo ethabisako nokwaneliseka!—IR 61:8.

Uwanikelabani amakghonwakho?

BUKELA IVIDIYO ETHI, SEBENZISA AMAKGHONWAKHO UKUDUMISA UJEHOVA, BESE UPHENDULA IMIBUZO NASI:

  • Kubayini kubudlhadlha ukunikela ngamakghonwakho ephasini lakaSathaneli? (1Jw 2:17)

  • Ngiziphi iimbusiso ezifunyanwa ngilabo abanikela uJehova okungcono khulu?

  • Kukimiphi imikhakha yekonzo ecwengileko ongasebenzisa khona amakghono nelwazi lakho ukulotjha uJehova?