Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Itjumayelo Esibonelo

Itjumayelo Esibonelo

ISITHALA

Umbuzo: Soke siyakutlhoga ukududuzwa ngezinye iinkhathi. Kodwana singayitholaphi?

UmTlolo: 2Ko 1:3, 4

Ozokukhambisa: IsiThalesi sikhuluma ngendlela uZimu angasiduduza ngayo.

 

FUNDISA IQINISO

Umbuzo: Nasifako siyaphi?

UmTlolo: Jwa 11:11-14

Iqiniso: Umuntu nakafako, ipilwakhe iyaphela. Akukafaneli sisabe ukuthi kunepilo ngemva kokufa. UJesu wafanisa ukufa nokulala. Nakavusa uLazaru wathi kuye “vuka.” Uzabavusa njalo nabantu esibathandako babuye baphile ephasini godu.—Job 14:14.

 

ISIMEMO SEMIHLANGANO YEBANDLA (inv)

Ozokukhambisa: Ngithanda ukukumemela ekulumweni yeBhayibheli yasimahla. Izabe ibekwa eWolweni laboFakazi langekhethu esihlangana kilo nasilotjha uZimu. [Mnikele isimemo, umtjengise isikhathi eningena ngaso ngepelaveke, nesihloko sekulumo yenengi.]

Umbuzo: Khewaya na eWolweni laboFakazi? [Nangabe ubujamo buyavuma, mtjengise ividiyo ethi Kwenzekani EWolweni LomBuso?]

ZENZELE ITJUMAYELWAKHO

Sebenzisa indlela engehla le uzenzele yakho itjumayelo.