Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 IPILO YAMAKRESTU

Uyawasebenzisa Na Amakarada We-JW.ORG?

Uyawasebenzisa Na Amakarada We-JW.ORG?

Njengombana isizi elikhulu litjhidela nje, nomsebenzethu wokutjhumayela urhabile. (IzA 24:11, 12, 20) Nasizakusiza abantu, kufuze sibanikele amakarada abazisa ukuthi bakghone ukungena ezinzolwazini lethu bebatjhinge neliZwini lakaZimu. Ikaradeli linekhowudi engena evidiyweni ethi, Kubayini Kufuze Ufunde IBhayibheli? begodu litjela umuntu ukuthi angasithinta nakafuna ukwazi okunabileko namkha abawe isifundo seBhayibheli. Abanye abantu abazithathi iincwadi zethu kodwana bangathanda ukuvakatjhela izinzolwazi lethu. Tjhaphuluka ubanikele ikaradeli. Ungalitjhiyi emuntwini ongakazimiseli ukusilalela.

Nawusaraga nokwenza izinto ozenza qobe langa, bese ufumana umuntu ofuna ukwazi okunabileko, naku ongakutjho: “Kunokuthileko engibawa ukukupha khona. Ikaradeli lizokusa ezinzolwazini lethu lasimahla, uzokufumana amavidiyo acoca ngezinto ezinengi ongathanda ukuzazi.” (Jwa 4:7) Ngebanga lokuthi mancani amakarada la, ungaphatha amanengana ozowanikela abantu nawuthola ithuba.