Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

Ipilo Nomsebenzi WobuKrestu—Ihlelo Lomhlangano Webandla  |  Oktoba 2016

 IPILO YAMAKRESTU

Indlela Ongaphendula Ngayo Iimpendulo Ezihle

Indlela Ongaphendula Ngayo Iimpendulo Ezihle

Iimpendulo ezihle ziyalakha ibandla. (Rom 14:19) Ziyabazuzisa nalabo abaphendulako. (IzA 15:23, 28) Yeke, kufuze silinge ukuphendula okunganani kanye emhlanganweni ngamunye. Liqiniso, angeze sakhethwa ngaso soke isikhathi nasiphakamise isandla. Yeke, kungaba kuhle silungiselele iimpendulo ezinengana.

Ipendulo ehle . . .

  • ilula, iyazwakala, begodu yifitjhani. Esikhathini esinengi, ipendulo ingaba mizuzwana ema-30 namkha ngaphasi

  • kungaba kuhle khulu nawuphendula ngamezwakho

  • akutlhogeki ubuyelele ipendulo etjhiwo ngomunye

Nawukhethwe qangi, . . .

  • nikela ipendulo elula, enembileko

Nangabe umbuzo uphenduliwe, ungatjho . . .

  • indlela umtlolo odzujuliweko ohlobana ngayo nendaba ekucocwa ngayo

  • yitjho indlela indaba le ethinta ngayo ukuphila kwethu

  • hlathulula indaba le ukuthi singayisebenzisa njani

  • ngokufitjhani yitjho okwenzeke epilwenakho nakwabanye okukhanyisa iphuzu eliyihloko