Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Itjumayelo Esibonelo

Itjumayelo Esibonelo

ISITHALA

Umbuzo: Nange umuntu akubuza ukuthi izulu linjani, ungamphendula uthini?

UmTlolo: Jwa 8:23

Ozokukhambisa: IsiThalesi sikhuluma ngalokho uJesu noYise abakutjhoko ngezulu.

FUNDISA IQINISO

Umbuzo: Uyavuma na ukuthi isiphorofido seBhayibhelesi sikhuluma ngezinto ezenzeka namhlanjesi?

UmTlolo: 2Tm 3:1-5

Iqiniso: Njengombana isiphorofido seBhayibheli esikhuluma ngemihla yokuphela sesizalisekile nje, singaba nethemba lokobana neemphorofido ezikhuluma ngengomuso nazo zizokuzaliseka.

KUBAYINI KUFUZE UFUNDE IBHAYIBHELI? (Ividiyo)

Isethulo: Sikhamba sitjengisa abantu ividiyo efitjhani ehlathulula ukuthi singazifumana kuphi iimpendulo zemibuzo yepilo eqakathekileko. [Dlala ividiyo.]

Ozokukhambisa: Incwadi le iveza lokho okutjhiwo liBhayibheli ngokuthi uZimu uzoyilungisa njani imiraro yephasi. [Khambisa incwadi ethi, Okufundiswa YiBhayibhili namkha ethi, Lisifundisani IBhayibheli.]

ZENZELE ITJUMAYELWAKHO

Sebenzisa indlela engehla le uzenzele yakho itjumayelo.