Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

Ipilo Nomsebenzi WobuKrestu—Ihlelo Lomhlangano Webandla  |  Novemba 2016

 AMAGUGU ASELIZWINI LAKAZIMU | IZAGA 27-31

Lokho IBhayibheli Elikutjhoko Ngomfazi Okhutheleko

Lokho IBhayibheli Elikutjhoko Ngomfazi Okhutheleko

IzAga isahluko 31 zinamezwi aqakatheke khulu iKosi uLemuweli eyawatjelwa ngunina. Isiluleko sakamma lo esihlakaniphilekwesi besifundisa indodanakhe bona umfazi okhutheleko ngonjani.

Umfazi okhutheleko uthembekile

31:10-12

  • Uveza imibono emihle ngeendaba zomndeni, kodwana uyiveza ngokuzithoba

  • Indodakwakhe iyamthemba bona uzokuthatha iinqunto ezihlakaniphileko, begodu ayimkateleli bona azokubawa imvume ngakho koke akwenzako

Umfazi okhutheleko usebenza budisi

31:13-27

  • Uyisebenzisa kuhle imali begodu waneliswa ngilokho anakho, bese umndenakhe umbathe kuhle, uqaleke, aqiniseke nokuthi umndenakhe udla kuhle

  • Ukhuthele begodu utjheja koke okwenzeka ngakwakhe imini nobusuku

Umfazi okhutheleko unokukholwa okuqinileko

31:30

  • Uyamesaba uZimu begodu wenza koke bona athuthukise ubuhlobo bakhe noZimu