Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Abodade abamaphayona batjhumayeza umma othileko ngesiTzotzil eChiapas eseMexico

IPILO NOMSEBENZI WOBUKRESTU—IHLELO LOMHLANGANO WEBANDLA Novemba 2016

Itjumayelo Esibonelo

Iindlela zokukhambisa isiThala, iqiniso leBhayibheli eliveza lokho okwenzekako emihleni yokuphela. Sebenzisa iimbonelwezi bona uzenzele iintjumayelo zakho.

AMAGUGU ASELIZWINI LAKAZIMU

Lokho IBhayibheli Elikutjhoko Ngomfazi Okhutheleko

Bubuntu obunjani uJehova abuthandako kudade otjhadileko?

IPILO YAMAKRESTU

“Indodakwakhe Iyahlonitjhwa Ebandla”

Indoda enomfazi okhutheleko iba nesithunzi emphakathini.

AMAGUGU ASELIZWINI LAKAZIMU

Thaba Ngawo Woke Umsebenzi Obudisi Owenzako

Singafunda ukuthanda umsebenzethu nange siwuqala ngendlela efaneleko.

IPILO YAMAKRESTU

Indlela Esingayisebenzisa Ngayo Incwadi Etja Ethi Lisifundisani IBhayibheli?

Siyisebenzisa njani incwadi ethi Lisifundisani iBhayibheli nasiraga iimfundo zeBhayibheli?

AMAGUGU ASELIZWINI LAKAZIMU

“Khumbula UMdali Wakho Emalangeni Wobutjha Bakho”

Ikulumo esakondlo ekuMtjhumayeli 12 isikhuthaza ukuthi sisebenzise amathuba sisesebatjha.

IPILO YAMAKRESTU

Bantu Abatjha—Ningariyadi, Ngenani ‘Ngomnyango Omkhulu’

Ungakghona na ukuzibekela imigomo engokomoya njengokungenela ikonzo yesikhathi esizeleko?

AMAGUGU ASELIZWINI LAKAZIMU

Umntazana weTjhunemi [UMtjhulamiti]—Ofanelwe Kulingiswa

Khuyini emenze waba sibonelo esihle kangaka ebantwini abalotjha uJehova?