Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 IPILO YAMAKRESTU

“Lokho UZimu Akuhlanganisileko . . . ”

“Lokho UZimu Akuhlanganisileko . . . ”

UmThetho wakaMosi bewuthi indoda kufuze ibe nencwadi esemthethweni yokutlhala. Lokhu bekukhandela ukutlhala ngaphandle kwamabanga azwakalako. Nanyana kunjalo, emihleni kaJesu, abadosiphambili bekolo bakwenza kwabalula ukutlhala. Amadoda bekavunyelwe ukutlhala ngananyana ngiliphi ibanga. (nwtsty okuzokufundwa ngakho kuMar 10:4, 11) UJesu wakubeka ebaleni bona umtjhado wasungulwa nguJehova. (Mar 10:2-12) Indoda nomfazi “bazokuba yinyama yinye” unomphela. Linye kwaphela ibanga elisemTlolweni elivumela umuntu bona atlhale, lifumaneka encwadini kaMatewu, kulokha umuntu nakenze “izenzo zomseme ezisisisono.”—Mat 19:9.

Namhlanjesi, abantu abanengi baqala umtjhado njengabaFarisi, ingasi njengoJesu. Nakunemiraro bagijimela ukutlhala. Ngokuhlukileko, abatjhadikazi abamaKrestu, bathathela iimfungo zabo zomtjhado phezulu, balwa ngamandla bona bararulule imiraro begodu balalela neenkambisolawulo zeBhayibheli. Ngemva kokubukela ividiyo ethi, Ithando Nehlonipho Zenza Imindeni Ibumbane, phendula imibuzo nasi:

  • Ungawusebenzisa njani umtlolo wezAga 15:1 emtjhadwenakho, begodu kubayini kuqakathekile?

  • Ungayibalekela njani imiraro ngokusebenzisa umtlolo wezAga 19:11?

  • Nange umtjhadwakho unemiraro, kunokobana ucabange ukutlhala, ngimiphi imibuzo ongazibuza yona?

  • UMatewu 7:12 angakusiza njani bona ube mlingani ongcono?