Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

Ipilo Nomsebenzi WobuKrestu—Ihlelo Lomhlangano Webandla  |  Meyi 2016

Itjumayelo Esibonelo

Itjumayelo Esibonelo

ISITHALA

Umbuzo: Ngokombonwakho amezwi la azakhe azaliseke na?

UmTlolo: sAm 21:3, 4

Ozokukhambisa: IsiThalesi sikhuluma ngendlela uZimu azokuzalisa ngayo isithembiswesi nalokho esikutjhoko kuwe.

ISITHALA (ikhasi elisekugcineni)

Umbuzo: Sibawa utjheje umbuzo lo. [Khulumela umbuzo wokuthoma nendlela abantu abangawuphendula ngayo esihlokweni esisekhasini 16.] Ucabangani?

UmTlolo: Rhu 83:18NW

Ozokukhambisa: Isihlokwesi sihlathulula ngokunabileko lokho okutjhiwo liBhayibheli ngebizo lakaZimu.

OKUFUNDISWA YIBHAYIBHILI

Umbuzo: Abanye abantu bacabanga ukuthi uZimu ulawula iphaseli. Kodwana bewazi ukuthi iBhayibheli alikufundisi lokho?

UmTlolo: 1Jw 5:19

Ozokukhambisa: Incwadi le iveza ihlathululo ezwakalako yalokho okufundiswa liBhayibheli kwamambala esihlokwenesi nezinye ezinengi.

ZENZELE ITJUMAYELWAKHO

Akhewenze yakho itjumayelo uthathele kilezi ezingehla