Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 IPILO YAMAKRESTU

Uyayisebenzisa Na I-JW Library?

Uyayisebenzisa Na I-JW Library?

I-JW Library iyi-software application yasimahla ezokuvumela bona udawnlode iBhayibheli nezinye iincwadi, amavidiyo, nezinto ezirekhodiweko ezilalelwako efowuninakho, ku-tablet, namkha ekhomphyutheni.

INDLELA ONGAYITHOLA NGAYO: Ngena ku-inthanethi, bese uthatha i-JW Library ku-app store. I-app le ingasetjenziswa emitjhinini ehlukahlukeneko. Nawungene ku-inthanethi, vula i-JW Library app bese ukhetha izinto ofuna ukuzidawnlodela emtjhininakho. Nangabe angeze ukghone ukungena ku-inthanethi ekhaya, mhlamunye ungakwenza eWolweni lomBuso, ebulungelweni leencwadi elisemphakathini, namkha lapho kuselelwa khona ikofi. Iincwadi nasele uzidanwlodele emtjhininakho akusatlhogeki ukuthi ungene ku-inthanethi godu. Njengombana izinto ezitja zifakwa qobe ku-JW Library, kufuze unande ungena ku-inthanethi bese ufaka izinto ku-app nange zikhona ezifakiweko.

KUBAYINI KUFUZE UBE NAYO? I-JW Library yenza kukghoneke khulu ukuthi ube nesifundo somuntu mathupha begodu uyisebenzise emihlanganweni yebandla. Ibuye ibe lisizo esimini, khulukhulu nawutjhumayela ngokungakahlelwa.