Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 IPILO YAMAKRESTU

Iindlela Zokusebenzisa I-JW Library

Iindlela Zokusebenzisa I-JW Library

UKUFUNDA:

  • Funda iBhayibheli nomtlolo welanga

  • Funda iNcwadi Yonyaka, abomagazini, nezinye iincwadi. Sebenzisa i-bookmark feature

  • Lungiselela imihlangano yebandla, bewuthalele iimpendulo

  • Bukela amavidiyo

EMIHLANGANWENI:

  • Qala imitlolo etjhiwo sikhulumi. Sebenzisa indlela yokubuyela emtlolweni

  • Kunokobana uze neencwadi ezinengi ezigadangisiweko emhlanganweni, sebenzisa i-tablet namkha ufunjathwako ukuvula iincwadi ezihlukahlukeneko nokucula iingoma. I-JW Library ineengoma ezitja ezingekho eculweni

ESIMINI:

  • Tjengisa umuntu othanda ukwazi okunabileko i-JW Library, bese umsiza ukudawnloda i-app neencwadi ku-tablet namkha kufunjathwako wakhe

  • Nawufuna ukuthola ivesi leBhayibheli tlola igama elisevesinelo esikhaleni sokufuna amagama namkha i-icon lokusetjha. Nangabe amagama akatholakali ku-New World Translation, tjhentjhela ku-Reference Bible uwafune godu

  • Mdlalele ividiyo. Nange umninimuzi anabantwana, ungamdlalela enye yamavidiyo athi, Yiba Umngane KaJehova. Ungamtjengisa nevidiyo ethi, Kubayini Kufuze Ufunde IBhayibheli? bona umenze afune ukwazi okunabileko ngesifundo seBhayibheli. Nangabe othileko ukhuluma elinye ilimi, ungamtjengisa ividiyo yelimi lakhe

  • Tjengisa othileko umtlolo weBhayibheli welinye ilimi owudawnlodileko. Tjhinga emtlolweni bese ukghwatha ngomuno evesinelo. Kuzokuvela isikhala eqadi esinamavesi wamaBhayibheli ahlukahlukeneko bese ukghwatha ivesi lelimi alikhulumako olidawnlodileko