Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Iintjumayelo Ezisibonelo

Iintjumayelo Ezisibonelo

●○○ NAWUTJHUMAYEZA UMUNTU KOKUTHOMA

Umbuzo: Uyini umnqopho kaZimu ngabantu?

UmTlolo: Gen 1:28

Umbuzo Ozowuphendula Nawubuyelako: Sazi njani ukuthi uZimu uzowuzalisa umnqophwakhe ngabantu?

○●○ NAWUBUYELA KOKUTHOMA

Umbuzo: Sazi njani ukuthi uZimu uzowuzalisa umnqophwakhe ngabantu?

UmTlolo: Isa 55:11

Umbuzo Ozowuphendula Nawubuyelako: Ukuphila kuzokuba njani nasele umnqopho kaZimu uzalisekile?

○○● NAWUBUYELA KWESIBILI

Umbuzo: Ukuphila kuzokuba njani nasele umnqopho kaZimu uzalisekile?

UmTlolo: IR 37:10, 11

Umbuzo Ozowuphendula Nawubuyelako: Khuyini okufuze sikwenze nasizakuzuza eenthembisweni zakaZimu?

IJIMA LOKUMEMELA ABANTU ESIKHUMBUZWENI (Matjhi 23–Apreli 19):

Sibawa ukukumemela esenzakalweni esiqakatheke khulu. Nasi isimemo sakho. Ngo-Apreli 19, ngeLesihlanu, iingidi zabantu zizabe zibuthene zikhumbula ukufa kwakaJesu Krestu. Isimemwesi sinesikhathi nendawo lapha kuzokuhlanganwa khona endaweni yangekhethu. Sikumemela nekulumweni ezokulalelwa ngaphambi kweveke yesiKhumbuzo enesihloko esithi, “Kakarela Ekuphileni Kwamambala!”

Umbuzo Ongawubuza Umuntu Othanda Ukufunda: Kubayini uJesu afa?