Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 IPILO YAMAKRESTU

Sebenzisa Amavidiyo Bona Ufundise Abantu Ofunda Nabo IBhayibheli

Sebenzisa Amavidiyo Bona Ufundise Abantu Ofunda Nabo IBhayibheli

Ukusebenzisa izinto esizibonako kwenza umuntu obukeleko alalelisise begodu kumsize azwisise, bekakhumbule lokho akufundileko. UMfundisethu omKhulu, uJehova, wasebenzisa izinto esikghona ukuzibona bona asifundise iimfundo eziqakathekileko. (Gen 15:5; Jor 18:1-6) NoMfundisethu omKhulu, uJesu wazisebenzisa. (Mat 18:2-6; 22:19-21) Elinye ithulusi lokufundisa elizuzisa khulu eminyakeni yamva nje yividiyo. Kghani uwasebenzisa kuhle na amavidiyo nawufundisa abantu ofunda nabo iBhayibheli?

Kulungiselelwe amavidiyo alitjhumi bona asisize sifundise abantu iimfundo ezisencwajaneni ethi, Iindaba Ezimnandi Ezivela KuZimu! Ngokuvamileko, ividiyo ngayinye ikhambisana nesihloko semibuzo etlolwe ngamagama abonakalako. Incwadi le nawuyivula ku-jw.org inama-link akukhumbuza ukuthi ungayidlalisa nini ividiyo. Ngaphezu kwalokho, amanye amavidiyo asekela iincwadi ezihlukahlukeneko ezisemaThulusinethu wokuFundisa.

Kghani ucoca ngendaba eseBhayibhelini okubudisi bona isifundo sakho siyizwisise? Namkha isifundo sakho siqalene nesitjhijilo esithileko? Ungaya emavidiyweni aku-jw.org naku-JW Broadcasting ukufumana ividiyo ezomsiza. Mhlamunye wena nofunda naye iBhayibheli ningabukela enye yamavidiyo bese nicoca ngayo.

Qobe nyanga, kuba namavidiyo amatjha. Njengombana uwabukela, cabanga ngendlela ongawasebenzisa ngayo nawufundisa abanye.