Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Iintjumayelo Ezisibonelo

Iintjumayelo Ezisibonelo

●○○ NAWUTJHUMAYEZA UMUNTU KOKUTHOMA

Ijima Lokumemela Abantu EsiKhumbuzweni (NgoMatjhi 3-31): Sibawa ukukumemela esenzakalweni esiqakatheke khulu. Nasi isimemo sakho. NgoMatjhi 31, ngoMgqibelo, iingidi zabantu zizabe zibuthene zikhumbula ukufa kwakaJesu Krestu. Isimemwesi sinesikhathi nendawo lapha kuzokuhlanganwa khona endaweni yangekhethu. Sikumemela nekulumweni ezokulalelwa ngaphambi kweveke yesiKhumbuzo enesihloko esithi, “Ngubani UJesu Krestu?”

Umbuzo Ongawubuza Umuntu Othanda Ukufunda: Kubayini uJesu afa?

○●○ NAWUBUYELA KOKUTHOMA

Umbuzo: Kubayini uJesu afa?

UmTlolo: Mat 20:28

Umbuzo Ozowuphendula Nawubuyelako: Isihlengo sifeza yiphi indima?

○○● NAWUBUYELA KWESIBILI

Umbuzo: Isihlengo sifeza yiphi indima?

UmTlolo: Rom 6:23

Umbuzo Ozowuphendula Nawubuyelako: Singatjengisa njani bona siyasithokoza isihlengo?