Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Itjumayelo Esibonelo

Itjumayelo Esibonelo

ISITHALA

Umbuzo: Ngokombonwakho, ngisiphi isipho esikhulu uZimu asiphe sona?

UmTlolo: Jwa 3:16

Ozokukhambisa: IsiThalesi siveza ukuthi kubayini uZimu athumela uJesu ephasini bona azosifela nokuthi thina singamthokoza njani.

UYINI UMBUSO KAZIMU?

Umbuzo: [Mkhombise iphetjhana ngaphambili.] Ungawuphendula njani umbuzo lo: UmBuso kaZimu ngokuthileko okusehliziywenakho? yinto engokomfanekiso? namkha ngurhulumende osezulwini?

UmTlolo: Dan 2:44; Isa 9:6

Ozokukhambisa: Iphetjhaneli lihlathulula ukuthi umBuso kaZimu ungakuzuzisa njani.

ISIMEMO SESIKHUMBUZO

Ozokukhambisa: Simemela abantu esenzakalweni esiqakatheke khulu. [Mnikele isimemo.] Ngo-Apreli 11, iingidi zabantu ephasini loke zizabe zikhumbula ukufa kwakaJesu, begodu zilalele ikulumo yasimahla yeBhayibheli ekhuluma ngendlela ukufa kwakhe okungasizuzisa ngayo. Isimemwesi sitjengisa isikhathi nendawo lapho isikhumbuzwesi esizokubanjelwa khona endaweni yangekhenu. Sithemba bona uzakuba khona.

ZENZELE ITJUMAYELWAKHO

Sebenzisa indlela engehla le uzenzele yakho itjumayelo.