Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Itjumayelo Esibonelo

Itjumayelo Esibonelo

ISITHALA

Umbuzo: Kghani uwajayele amezwi adumileko la?

UmTlolo: Jwa 3:16

Ozokukhambisa: Isihloko sesiThalesi sihlathulula indlela ukuhlunguphazwa nokufa kwakaJesu okungakuzuzisa ngayo.

ISITHALA (ekhasini elisekugcineni)

Umbuzo: Tjheja umbuzo naku nezinye iimpendulo ezijayelekileko. [Funda umbuzo wokuthoma neempendulo ongakhetha kizo.] Ungaphendula njani?

UmTlolo: Mat 4:1-4

Ozokukhambisa: Njengombana uDeveli wakhuluma noJesu bewamlinga, kuyatjho bona uDeveli akasilitshwayo lobumbi kodwana ungaphezu kwalokho. Yini enye etjhiwo liBhayibheli ngoDeveli? Isihlokwesi sihlathulula ngokunabileko ngendaba le.

ISIMEMO SESIKHUMBUZO

Ozokukhambisa: Sikhamba sitjhiyela abantu iimemo zesenzakalo esiqakatheke khulu. [Nikela umninimuzi isimemo.] NgoMatjhi 23, iingidigidi zabantu ephasini loke zizabe zibuthene zikhumbula ukufa kwakaJesu Krestu, zilalele nekulumo yeBhayibheli yasimahla eveza bona ukufa kwakhe kusisiza njani. Isimemwesi sinesikhathi nendawo lapha kuzokuhlanganwa khona endaweni yangekhethu. Sibawa uze nawungakghona.

ZENZELE ITJUMAYELWAKHO

Akhewenze yakho itjumayelo uthathele kilezi ezingehla