Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 OZOKUSEBENZISA ESIMINI

Ukuthuthukisa Amakghonwethu Wokutjhumayela—Ngokuzenzela Itjumayelwakho Yokukhambisa Umagazini

Ukuthuthukisa Amakghonwethu Wokutjhumayela—Ngokuzenzela Itjumayelwakho Yokukhambisa Umagazini
IVEZE

OKWENZA KUQAKATHEKE: Nanyana iintjumayelo ezisibonelo ezivela ehlelweni lomhlangano webandla zisinikela amano alisizo, zimane zimahlaka kwaphela. Kufuze ukhulume ngamezwakho. Mhlamunye ungathanda ukusebenzisa enye indlela namkha ucabangele esinye isihloko esingabakara khulu endaweni yangekhenu. Nangabe kunjalo, ngemva kobana ufunde umagazini, cabangela iintjumayelo ezisibonelo, begodu ubukele nemiboniso yevidiyo, ungasebenzisa iimphakamiso ezilandelako bona uzenzele itjumayelo yakho.

INDLELA ESINGAKWENZA NGAYO:

Zibuze, ‘Kghani ngifuna ukusebenzisa enye yeentjumayelo ezisibonelo?’

IYE

  • Lungiselela isingeniso. Ngemva kokulotjhisa, kafitjhani yitjho ibanga lokuvakatjha kwakho. (Ngokwesibonelo: “Ngilapha ngombana . . . ”)

  • Cabanga ngendlela ozokwethula ngayo umbuzo, umtlolo, nalokho okuzokukhambisa. (Ngokwesibonelo: Bona wethule umtlolo ungathi: “Ipendulo ezwakalako yombuzo lo ungayifumana emtlolweni lo.”)

AWA

  • Khetha isihloko esikumagazini osithandako esikara abantu besimini yangekhenu

  • Khetha ukuthi ngimuphi umbuzo ongenza umuntu acabange nawumbuza wona, kodwana ungamvimbezeli. (Ngokwesibonelo: Imibuzo evela ekhasini 2 lakamagazini.)

  • Khetha umtlolo ozowufunda. (Nangabe ukhambisa i-Phaphama! ungawufunda umtlolo, njengombana umagazini lo wenzelwe abanelwazi elincani ngeBhayibheli okungenzeka ukuthi abayithembi ikolo.)

  • Yitjho imitjho emibili ehlathulula indlela umninimuzi azokuzuza ngayo ngokuthi afunde isihlokwesi

ENYE INDLELA

  • Lungiselela umbuzo ozowuphendula nawubuyelako

  • Tlola amaphuzu azokusiza ukukhumbula lokho ozokutjho ngokulandelako