Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 IPILO YAMAKRESTU

Yamukela Iimvakatjhi Zethu

Yamukela Iimvakatjhi Zethu

NgoMatjhi 23, silindele abantu ebayi-12 miliyoni namkha iimvakatjhi ezinengi ukuthi zibe khona esiKhumbuzweni. Bazokufumana ubufakazi obuhle khulu njengombana isikhulumi sizabe sikhuluma ngesipho sakaJehova sesihlengo nezinye iimbusiso ezizokufunyanwa babantu ngomuso! (Isa 11:6-9; 35:5, 6; 65:21-23; Jwa 3:16) Nanyana kunjalo, akusisikhulumi kwaphela esizokunikela ubufakazi esenzakalweni esikhethekilekwesi. Soke singaba nengcenye ngokwamukela iimvakatjhi zethu ngethando. (Rom 15:7) Nanzi ezinye iimphakamiso ezilandelako.

  • Kunokobana ufike uhlale begodu ulinde ukuthoma kwehlelo lomhlangano, yamukela iimvakatjhi nabantu abapholileko ngokuthi umomotheke begodu ubalotjhise ngethabo

  • Kunokobana utjheje khulu labo obamemileko, naka nabanye okungenzeka beze esiKhumbuzweni ngebanga lejima lokukhambisa isimemo. Bawa abasathomako ukuza esifundweni ukuthi bahlale nawe. Funda nabo eBhayibhelinakho begodu ucule nabo

  • Ngemva kwekulumo, ziphe isikhathi sokuphendula imibuzo. Nangabe isikhathi silinganiselwe ngebanga lokuthi ibandla kufuze litjhidele elinye, yenza amalungiselelo wokuthi uvakatjhele umuntu loyo emalangeni. Nangabe awunayo imininingwanakhe, ungathi: “Bengingathanda ukuzwa ukuthi ucabangani ngekulumo yesiKhumbuzo. Kghani ngingakufumana njani?”