Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 AMAGUGU ASELIZWINI LAKAZIMU | JOBHO 1-5

UJobho Bekahlala Athembekile Nakaqalene Nokulingwa

UJobho Bekahlala Athembekile Nakaqalene Nokulingwa

UJobho bekahlala e-Utsi ngesikhathi ama-Israyeli aziinqgila eGibhide. Nanyana uJobho bekangasi mu-Israyeli, bekalotjha uJehova ngokuthembeka. Bekanomndeni omkhulu, anothe khulu, anomthelela omuhle emphakathini. Bekangumeluleki ophezulu nomahluleli ongakhethiko. Bekapha abantu abatlhagako nabanganalitho. UJobho bekamumuntu othembekileko.

UJobho watjengisa ngokukhanyako ukuthi uJehova bekamuMuntu oqakathekileko epilwenakhe

1:8-11, 22; 2:2-5

  • USathana wakulemuka ukuthembeka kwakaJobho. Akhange aphike ukuthi uJobho uyamlalela uJehova, kunalokho, wasola iminqopho kaJobho

  • USathana wathi uJobho ulotjha uJehova ngebanga lokuba marhamaru

  • Bona aphendule lokho okutjhiwo nguSathana, uJehova wamvumela ukuthi ahlasele indoda ethembekileko le. USathana wonakalisa ipilo kaJobho.

  • UJobho wahlala athembekile, uSathana wasola ukuthembeka kwabo boke abantu

  • UJobho akhange one namkha asole uZimu ngokwenza okumbi