Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 IPILO YAMAKRESTU

ZokuthintanaBalekela Izinto Ezingaba Yingozi

ZokuthintanaBalekela Izinto Ezingaba Yingozi

OKWENZA KUQAKATHEKE: Njengamathulusi amanengi, zokuthintana zingaba lisizo namkha zibe yingozi. Amanye amaKrestu akhetha ukungawasebenzisi amanye amahlelo wezokuthintana. Kanti amanye asebenzisa zokuthintana ukukhuluma nomndeni nabangani. Nanyana kunjalo, uSathana ufuna sisebenzise zokuthintana ngendlela ezokulimaza isingani sethu noJehova. NjengoJesu, nathi singasebenzisa iinkambisolawulo eziseliZwini lakaZimu ukubona nokubalekela izinto eziyingozi.—Luk 4:4, 8, 12.

IZINTO OKUFUZE UZIBALEKELE:

  • Ukusebenzisa zokuthintana ngendlela engakalungi. Ukuhlala isikhathi eside ukhuluma kwezokuthintana kungakudlela isikhathi okufuze usisebenzisele ukulotjha uJehova

    Iinkambisolawulo zeBhayibheli: Efe 5:15, 16; Flp 1:10

  • Ukuvakatjhela amahlelo asolisako. Ukuvula iinthombe ezivusa ikanuko kungenza umuntu agcine sele asigqila sokubukela abantu ababulanzi namkha aziphathe kumbi ngokomseme. Ukufunda ngezinto ezingakalungi kungonakalisa ukukholwa kwethu

    Iinkambisolawulo zeBhayibheli: Mat 5:28; Flp 4:8

  • Ukufaka iinthombe namkha imilayezo engakalungi. Ngebanga lokuthi ihliziyo iyakhohlisa, umuntu angazifumana atlola imilayezo namkha afaka iinthombe ezingakalungi. Lokho kungamehlisa isithunzi namkha konakalise isingani sakhe noZimu

    Iinkambisolawulo zeBhayibheli: Rom 14:13; Efe 4:29

BUKELA IVIDIYO ETHI, SEBENZISA ZOKUTHINTANA NGENDLELA EFANELEKO, BESE UTJHO UKUTHI UNGABUBALEKELA NJANI UBUJAMO OBULANDELAKO: