Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 IPILO YAMAKRESTU

Ukukholwa Kwakho Kuqine Kangangani Eenthembisweni ZakaJehova?

Ukukholwa Kwakho Kuqine Kangangani Eenthembisweni ZakaJehova?

UJotjhuwa noSolomoni baqinisekisa ukuthi akunalitho elakhe langaba yipumelelo kikho koke uJehova akuthembisileko. (Jtj 23:14; 1Kh 8:56) Ubufakazi obuthembekileko babofakazi ababilaba bakha isisekelo esiqinileko esingakhela ukukholwa kwethu phezu kwaso.—2Ko 13:1; Tit 1:2.

UJehova wazizalisa njani iinthembiso zakhe ngesikhathi sakaJotjhuwa? Wena nomndenakho bukelani idrama ethi, ‘Koke Akutjhoko Kwenzeka.’ Bese niphendula imibuzo nasi: (1) Ungakulingisa njani ukukholwa kwakaRarhabi? (Heb 11:31; Jak 2:24-26) (2) Isibonelo saka-Akani sitjengisa njani ukuthi ukungalaleli ngamabomu kudosela ehlekeleleni? (3) Ngitjho nanyana amadoda weGibiyoni bekaziingorho, kubayini akhohlisa uJotjhuwa enza isivumelwano sokuthula nama-Israyeli? (4) Amezwi kaJehova azaliseka njani lokha amakhosi amahlanu wama-Amori nakathusela ama-Israyeli? (Jtj 10:5-14) (5) UJehova ukusize njani njengombana ufuna qangi umBuso kaZimu nokulunga kwakhe ekuphileni kwakho?—Mat 6:33.

Njengombana sizindla ngakho koke uJehova akwenzileko, akwenzako, nalokho azokwenza, ukukholwa kwethu eenthembisweni zakhe kuzokuqina.—Rom 8:31, 32.

Unakho na ukukholwa okufana nokwakaJotjhuwa?