Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 AMAGUGU ASELIZWINI LAKAZIMU

Fumana Ithabo Ngokutjhumayela Iindaba Ezimnandi

Fumana Ithabo Ngokutjhumayela Iindaba Ezimnandi

Kghani ukufumana kubudisi ukutjhumayela? Inengi lethu lingawuphendula ngo-iye umbuzo lo. Kubayini? Mhlamunye sihlale siqalana nokunganakwa namkha ukuphikiswa nasitjhumayelako nofana sisabe ukukhuluma nabantu esingabaziko. Kuliqiniso, izintwezi zingasiqedela ithabo. Nanyana kunjalo, silotjha uZimu othabileko ofuna simkhonze sithabile. (Rhu 100:2; 1Tm 1:11) Ngimaphi amabanga amathathu asenza sithabele ukutjhumayela?

Kokuthoma, sitjhumayela umlayezo wethemba. Nanyana ithemba liyindlala kangaka emphakathini wanamhlanjesi, singazalisa iinhliziyo zabantu ‘ngeendaba ezimnandi.’ (Isa 52:7) Kodwana iindaba ezimnandi zomBuso kaZimu zingasenza sithabe. Ngaphambi kobana uyokutjhumayela, zindla ngeembusiso ezizokulethwa mBuso kaZimu ephasini.

Kwesibili, iindaba esizitjhumayelako zizuzisa abantu ngokwenyama begodu zithuthukisa nobuntu babo ekulotjheni uZimu. Bafunda ukutjhiya imikghwa emimbi bese bafumane ukuphila okungapheliko esikhathi esizako. (Isa 48:17, 18; Rom 1:16) Singazicabanga sisemsebenzini wokufuna nowokusindisa abantu. Ngitjho nanyana abanye abantu bangafuni ukusindiswa, siragela phambili sifuna labo abakufunako.—Mat 10:11-14.

Kwesithathu, okuqakatheke khulu, ukutjhumayela kwethu kudumisa uJehova. Uwuthathela phezulu umsebenzethu wokutjhumayela. (Isa 43:10; Heb 6:10) Ngaphezu kwalokho, ngomusa usipha ummoyakhe ocwengileko bona sikwazi ukwenza umsebenzi lo. Yeke, bawa uJehova akuphe ithabo, okusithelo sommoya ocwengileko. (Gal 5:22) Ngesizo lakhe, singakghona ukuhlula ukusaba begodu sitjhumayele ngesibindi. (IzE 4:31) Kungakhathaliseki ukuthi abantu basabela njani esiminethu, sizokuthaba emsebenzinethu wokutjhumayela.—Hez 3:3.

Ngibuphi ubuntu ongathanda ukuba nabo esimini? Ungahlala njani uthabile?

BUKELA IVIDIYO ETHI, FUMANA ITHABO NGOKUFUNDA NANGOKUZINDLA, BESE UPHENDULA IMIBUZO NASI:

  • Kubayini kufuze kuze qangi ukuzondla ngeliZwi lakaZimu, ngitjho nanyana sitjhumayela ama-awara amanengi qobe nyanga?

  • Kungayiphi indlela esingalingisa ngayo uMary?

  • Usifumana nini isikhathi sokuzindla ngeliZwi lakaZimu?

  • Khuyini ekwenza uthabe nawutjhumayela iindaba ezimnandi?