Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Itjumayelo Esibonelo

Itjumayelo Esibonelo

ISITHALA

Umbuzo: Ngokombonwakho amezwi la azakhe azaliseke na?

UmTlolo: sAm 21:3, 4

Ozokukhambisa: IsiThalesi sikhuluma ngendlela uZimu azokuzalisa ngayo isithembiswesi nalokho esikutjhoko kuwe.

ISITHALA (ikhasi elisekugcineni)

Umbuzo: Sibawa utjheje umbuzo lo. [Khulumela umbuzo wokuthoma nendlela abantu abangawuphendula ngayo esihlokweni esisekhasini 16.] Ucabangani?

UmTlolo: Rhu 83:18NW

Ozokukhambisa: Isihlokwesi sihlathulula ngokunabileko lokho okutjhiwo liBhayibheli ngebizo lakaZimu.

AMAPHETJHANA

Umbuzo: Ngibawa utjheje umbuzo naku. [Funda imibuzo nendlela abantu abangawuphendula ngayo okusekhasini lokuthoma lephetjhana.] Uyini umbonwakho ngendaba le?

UmTlolo: [Usekhasini 2 lephetjhana]

Ozokukhambisa: Iphetjhaneli lizokuhlathululela bona umtlolo lo utjho ukuthini kuwe.

ZENZELE ITJUMAYELWAKHO

Sebenzisa indlela engehla le uzenzele yakho itjumayelo.