Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 IPILO YAMAKRESTU

Ukuthuthukisa Amakghonwethu Wokutjhumayela—Sebenzisa Amavidiyo Nawufundisako

Ukuthuthukisa Amakghonwethu Wokutjhumayela—Sebenzisa Amavidiyo Nawufundisako

OKWENZA KUQAKATHEKE:

Amavidiyo angathinta iinhliziyo zabantu ngombana bakghona ukuwabona nokuwezwa. Abenza balalelisise begodu ahlala isikhathi eside eengqondweni zabo. UJehova usibekele isibonelo esihle khulu ekufundiseni abantu ngezinto abazibonako.—IzE 10:9-16; sAm 1:1.

Amavidiyo athi, Kghani UZimu Unebizo?, Ngubani UMtloli WeBhayibheli?, Singaqiniseka Njani Bona IBhayibheli Likhuluma Iqiniso? akhambisana nesifundo 2 no-3 encwajaneni ethi Iindaba Ezimnandi. Amavidiyo athi, Kubayini Kufuze Ufunde IBhayibheli?,, Kwenziwani Esifundweni SeBhayibheli? Kwenzekani EWolweni LomBuso? akhuthaza abantu bafunde iBhayibheli namkha babe khona emihlanganweni. Amanye wamavidiyo amade angasetjenziswa ebantwini esibafundela iBhayibheli.km 5/13 3.

INDLELA ESINGAKWENZA NGAYO:

  • Dawnloda kusesengaphambili ividiyo ofuna ukuyitjengisa umuntu esimini

  • Lungiselela umbuzo munye namkha emibili ezokuphendulwa yividiyo

  • Bukelani ividiyo ndawonye

  • Cocani ngamaphuzu ayihloko

LINGA LOKHU:

  • Qala ikhasi lokugcina lamaphetjhanethu, bewutjengise umninimuzi ikhowudi ekutjhingisa evidiyweni ethi, Kubayini Kufuze Ufunde IBhayibheli?

  • Mtjengise ividiyo ethi, Singaqiniseka Njani Bona IBhayibheli Likhuluma Iqiniso? bese umkhambisela incwajana ethi, Iindaba Ezimnandi, bewumhlathululele isifundo 3