Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

Ipilo Nomsebenzi WobuKrestu—Ihlelo Lomhlangano Webandla  |  Julayi 2017

 IPILO YAMAKRESTU

Yiba Nemikghwa Emihle Nawungena Emizini Yabantu

Yiba Nemikghwa Emihle Nawungena Emizini Yabantu

AmaKrestu “amabono wephasi loke.” (1Ko 4:9) Yeke, akukafuzi kusimangaze ukuthi abanye abantu basihlola ngamafesidere namkha basilalele bangendlini nasikhulumako. Eminye imizi inamakhamera namkha umtjhini obamba itjhada obasiza ukuthi bezwe, basibone namkha basirikhode. Nanzi ezinye iindlela ezingasisiza sibe nemikghwa emihle nasingena emizini yabantu.—2Ko 6:3.

INDLELA OZIPHATHA NGAYO (Flp 1:27):

  • Hlonipha umuzi wabantu ngokuthi ungaqalisisi khulu. Ungadli, usele, ufowune namkha uthumele imilayezo nawujame emnyango

INDLELA OKHULUMA NGAYO (Efe 4:29):

  • Nawujame emnyango, ungakhulumi izinto ongekhe uthande ukuthi umninimuzi azizwe. Abanye abarhuweleli bakubona kungcono ukungakhulumi nabajame emnyango ukwenzela bona bacabangisise ngalokho abazokutjho kumninimuzi

Ngiziphi ezinye iindlela ongatjengisa ngazo ukuthi uhlonipha imizi yabantu?