Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Itjumayelo Esibonelo

Itjumayelo Esibonelo

ISITHALA

Umbuzo: Uyavuma na ukuthi nangabe iBhayibheli livela kuZimu, kufuze lisinde nangabe abantu bafuna ukulitjhabalalisa?

UmTlolo: Isa 40:8

Ozokukhambisa: Umagazini lo uneenhloko ezilandelanako ezikhuluma ngokuthi iBhayibheli lisinde njani.

ISITHALA (ikhasi elisekugcineni)

Umbuzo: Ngingathanda ukuzwa umbonwakho ngombuzo naku. [Funda umbuzo wokuthoma osekhasini 16.] Abanye bakholelwa bona ikolo yathonywa babantu. Abanye bacabanga ukuthi uZimu usebenzisa ikolo bona akhe itjhebiswano nathi. Wena ucabangani?

UmTlolo: Jak 1:27

Ozokukhambisa: Isihlokwesi sihlathulula okunabileko ngalokho okutjhiwo liBhayibheli ngendaba le. Ngizokubuya sizokucoca ngamaphuzu asesihlokwenesi.

IINDABA EZIMNANDI EZIVELA KUZIMU!

Umbuzo: Abanye bacabanga ukuthi ukufunda iimphorofido eziseBhayibhelini kufana nokufunda iphephandaba. Ngiziphi izinto okwathiwa zizokwenzeka osele uzizwile namkha ozibonileko?

UmTlolo: 2Tm 3:1-5

Ozokukhambisa: Incwajana le iyahlathulula bona kubayini abantu abathanda uZimu baqala izintwezi njengeendaba ezimnandi. [Khulumela isifundo 1, umbuzo 2.]

ZENZELE ITJUMAYELWAKHO

Sebenzisa indlela engehla le uzenzele yakho itjumayelo.