Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 IPILO YAMAKRESTU

Libalela Umfowenu Qangi—Ungakwenza Njani?

Libalela Umfowenu Qangi—Ungakwenza Njani?

Zicabange uhlala eGalile emihleni kaJesu. UseJerusalema uzokugidinga uMnyanya wemiTlhatlhana. Abantu baphasi phezulu namakholwa abakunye nawo bavela eendaweni ezikude. Ngapha ufuna ukunikela umhlatjelo kuJehova. Nje-ke udosa imbuzi kodwana kubudisi ukukhamba ngebanga lesiqubuthu sabantu esiya ethempelini. Nawufika ethempelini ufumana kuzele abantu nabo bafuna ukunikela. Ekugcineni, kube lithuba lakho lokunikela abaphristi imbuzi. Kuthi kusesenjalo, ukhumbule ukuthi kunomfowenu ongakalibalelani naye, okungenzeka ukhona esiqubuthweni namkha ungemzini. UJesu uyahlathulula ukuthi khuyini okufuze ukwenze. (Funda uMatewu 5:24.) Ungabuyisana njani nomfowenu njengombana uJesu avezile? Erhelweni elingenzasi, tshwaya ipendulo ekungiyo.

OKUFUZE UKWENZE . . . 

  • khuluma nomfowenu nange ucabanga ukuthi unebanga elizwakalako lokuthi umonile

  • linga ukulungisa umfowenu nange ucabanga ukuthi ukhubeka msinyana namkha nguye obangela umraro lo

  • lalelisisa njengombana umfowenu aveza amazizwakhe, ngitjho nanyana ungavumelani nakutjhoko, colisa ngokusuka ehliziyweni ngokumlimaza ungakahlosi

OKUFUZE KWENZIWE MFOWENU . . . 

  • kufuze afune isekelo labanye ebandleni ngokubatjela ngendlela omone ngayo

  • akutjele iindaba zakho, atjhiye alikhohliweko, nokuthi afune uvume bona umonile

  • kufuze azwisise bona kutlhoge ukuzithoba nesibindi ukuthatha igadango lokuya kuye, begodu akulibalele ngokutjhaphulukileko

Nanyana ukulotjha kwethu uZimu namhlanje kungasatlhogi ukunikela ngeenlwana, lokho uJesu akufundisa ngokulibalela abafowethu nokulotjha uZimu ngendlela eyamukelekako kuhlobana njani?