Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 LIVING AS CHRISTIANS

Hlalani Nilindele Ngetjiseko Nangokukghodlhelela

Hlalani Nilindele Ngetjiseko Nangokukghodlhelela

Sele kusikhathi esingangani ulindele ukufika komBuso kaZimu? Sele kusikhathi esingangani ukghodlhelela ubudisi? (Rom 8:25) Amanye amaKrestu aqalene nehloyo, ukuphathwa kumbi, ukufakwa ejele ngitjho nokufa. Naphezu kobudisobo, amanye aqalene namagulo namkha ukuluphala.

Khuyini ezosisiza bona silinde ngetjiseko nangokukghodlhelela nasiqalene neentjhijilo? Kufuze siqinise ubuhlobo bethu noZimu ngokufunda iBhayibheli qobe nangokuzindla ngalokho elikutjhoko. Kufuze sidzimelele ethembeni. (2Ko 4:16-18; Heb 12:2) Kufuze sikhulume noJehova ngomthandazo, simbawe asiphe amandla ngommoyakhe ocwengileko. (Luk 11:10, 13; Heb 5:7) UBabethu onethando angasisiza ‘sikghodlhelele ngokuzeleko ngokubekezela nangethabo.’—Kol 1:11.

BUKELA IVIDIYO ETHI, KUFUZE ‘SIGIJIME NGOKUNYAMEZELA’—ZIMISELE UKUTHOLA UNONGORWANA, BESE UPHENDULA IMIBUZO NASI:

  • Ngibuphi ‘ubujamo obungakalindeleki’ obungasivelela? (Mtj 9:11NW)

  • Umthandazo usisiza njani nasiqalene neentjhijilo?

  • Nasingasakghoni ukwenza okwengeziweko ekulotjheni uJehova, kubayini kufuze sidzimelele kilokho esikghona ukukwenza?

  • Hlala uqale unongorwana

    Khuyini ekusiza uhlale uzimisele bona uthole unongorwana?