Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 IPILO YAMAKRESTU

Ukuthuthukisa Amakghonwethu Wokutjhumayela—Sebenzisa Imibuzo Ngendlela Ephumelelako

Ukuthuthukisa Amakghonwethu Wokutjhumayela—Sebenzisa Imibuzo Ngendlela Ephumelelako

OKWENZA KUQAKATHEKE: Nangabe “amasu engqondweni yomuntu anjengamanzi azikileko,” lokho kutjho ukuthi imibuzo injengethunga lokuwakhelela. (IzA 20:5) Imibuzo isisiza bona sifake abantu abasilaleleko endabeni. Imibuzo ekhethwe kuhle iba nemiphumela emihle. UJesu wasebenzisa imibuzo ngendlela ephumelelako. Singamlingisa njani?

INDLELA ESINGAKWENZA NGAYO:

  • Buza imibuzo eyenza umuntu acabange. UJesu wasebenzisa imibuzo emilandelande ukufumana lokho okucatjangwa bafundi bakhe. (Mat 16:13-16; be-ZU 238 ¶3-5) Ngenjani imibuzo ongayibuza ezokwenza umuntu acabange?

  • Buza imibuzo edosela ependulweni. Bona alungise ukucabanga kwakaPitrosi, uJesu wambuza imibuzo bewatjho neempendulo ezamsiza bona afikelele esiphethweni ekungiso. (Mat 17:24-26) Ngimiphi imibuzo edosela ependulweni ongayibuza ukusiza umuntu ukuthi afumane ipendulo ekungiyo?

  • Buka umfundi. Ngemva kobana umtloli ‘aphendule ngokuhlakanipha,’ uJesu wambuka. (Mar 12:34) Ungathini emuntwini nakaqeda ukuphendula?

BUKELA INGCENYE YOKUTHOMA YEVIDIYO ETHI, YENZA OKWENZIWA NGUJESU—FUNDISA, BESE UPHENDULA IMIBUZO ELANDELAKO:

  • Kubayini indlela yokufundisa le ingakalungi, ngitjho nanyana akutjhoko kuliqiniso?

  • Kubayini kufuze senze okungaphezu kokuhlathulula?

BUKELA INGCENYE YESIBILI YEVIDIYO, BESE UPHENDULA IMIBUZO ELANDELAKO:

  • Umfowethu uyisebenzise njani imibuzo ngendlela ephumelelako?

  • Ngiziphi ezinye iindlela zokufundisa kwakhe esingazilingisa?

Indlela esifundisa ngayo ingaba namuphi umphumela kwabanye? (Luk 24:32)