Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 LIVING AS CHRISTIANS

“Hlonipha Uyihlo Nonyoko”

“Hlonipha Uyihlo Nonyoko”

Lokha uJesu nakasephasini, wagandelela umyalo othi: “Hlonipha uyihlo nonyoko.” (Eks 20:12; Mat 15:4) UJesu bekanganawo amahloni wokukhuluma ngomyalo lo, ngombana ‘wazithoba’ ebabelethini bakhe nakasakhulako. (Luk 2:51) Nasele amkhulu wenza isiqinisekiso sokuthi kuba nomuntu ozokutlhogomela unina yena nasele ahlongakele.—Jwa 19:26, 27.

Nanamhlanjesi, amaKrestu asesematjha ahlonipha ababelethi babo begodu akhuluma nabo ngehlonipho atjengisa ukuthi ayazithoba kibo. Nasikhuluma iqiniso, umyalo wokuhlonipha ababelethi awunamkhawulo. Ababelethi bethu kufuze sibahloniphe ngitjho nanyana sele baluphele, begodu sifunde kibo. (IzA 23:22) Singatjengisa ukuthi siyabahlonipha ababelethi bethu ngokuthi sibatlhogomele ngokwamazizo nangemali nasele baluphele. (1Tm 5:8) Ukukhuluma nababelethi bethu qobe kusilodlhelo esihle esivula indlela yokubahlonipha, ngitjho nanyana sibancani namkha sibakhulu.

BUKELA IVIDIYO ETHI, KUFUZE NGIKHULUME NJANI NABABELETHI BAMI? BESE UPHENDULA IMIBUZO ELANDELAKO:

  • Kubayini kungaba budisi ukukhuluma nababelethi bakho?

  • Ungatjengisa njani ukuthi uyabahlonipha ababelethi bakho nawukhuluma nabo?

  • Kubayini kufuze ulinge ngamandla ukuthi ukhulume nababelethi bakho? (IzA 15:22)

    Ukukhuluma nababelethi bakho kungakwenza bona uphumelele epilweni