Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 IPILO YAMAKRESTU

Sebenzisa Iincwadi Ezisekelwe EBhayibhelini Ngokuhlakanipha

Sebenzisa Iincwadi Ezisekelwe EBhayibhelini Ngokuhlakanipha

UJesu nakafundisako wathi: “Namukeliswe ngesihle, yeke nani yiphani ngesihle.” (Mat 10:8) Asiwathengisi amaBhayibheli ngitjho neencwadi ezisekelwe kilo, lokho kutjengisa bonyana siyawulalela umyalo wakhe. (2Ko 2:17) Nanyana singazithengisi nje iincwadezi, zinamaqiniso aligugu avela eliZwini lakaZimu. Ukwenza iincwadezi nokuzithumela emabandleni kutlhoga isikhathi, neendleko zakhona ziphezulu tle. Yeke kufuze sithathe esizitlhogako kwaphela.

Sebenzisa ukwahlulela okuhle nawunikela abantu iincwadi, ngitjho nalokha utjhumayela tjhatjhalazi. (Mat 7:6) Kunokuthi uvele uphakise boke abantu abadlulako iincwadi, linga ukukhulumisana nabo, khona uzokubona ukuthi bayazithabela na iindabezi. Ungakghona na ukuphendula ngo-iye okungenani embuzweni munye esebhoksineli? Nange ungakghoni ukuzwisisa bonyana umuntu lo uyazithabela iindabezi namkha awa, kungaba kuhle ukuthi umnikele iphetjhana. Kodwana nange abawa incwadi namkha incwajana mnikele yona ngehliziyo ehle.—IzA 3:27, 28.