Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 IPILO YAMAKRESTU

Khumbulani UmkaLothi

Khumbulani UmkaLothi

Kubayini umkaLothi aqala emva njengombana bekabaleka eSodoma? IBhayibheli alitjho. (Gen 19:17, 26) Isiyeleliso sakaJesu siveza ukuthi kungenzeka bekacabanga ngezinto azitjhiye ngemva. (Luk 17:31, 32) Singakubalekela njani ukuthi singamukeleki kuZimu njengombana kwenza umkaLothi? Akukafuzi sivumele isifiso sokufuna izinto eziphathekako size qangi ekuphileni kwethu. (Mat 6:33) UJesu wafundisa ukuthi ‘angekhe saba ziingqila zakaZimu nezobuGwili.’ (Mat 6:24) Kuthiwani nangabe sibona ukuthi izinto eziphathekako zithoma ukusithikazisa ekulotjheni uZimu? Singathandaza kuJehova bona asisize lapho kufuze senze khona amatjhuguluko, sibawe isibindi namandla wokwenza amatjhuguluko lawo.

COCANI NGEVIDIYO ENEENGCENYE EZINTATHU ETHI, KHUMBULANI UMKALOTHI BESE NIPHENDULA IMIBUZO NASI:

  • Ngingatjengisa njani endleleni engiziphatha ngayo ukuthi “Ngikhumbula umkaLothi”?

    Ukufuna kwakaGloria ukuba nemali enengi kwayithinta njani indlelakhe yokucabanga, yokukhuluma nezenzo zakhe?

  • UmkaLothi usiyelelisa njani namhlanjesi?

  • Ukusebenzisa iinkambisolawulo zeBhayibheli kumsize njani uJoe nomndenakhe?

  • Abangani baka-Anna babuthinte njani ubuhlobo bakhe noZimu?

  • Kubayini sitlhoga isibindi nange sigandelelwa bona sifune imali qangi ekuphileni kwethu?

  • UBrian noGloria babulungisa njani ubujamo babo bona babeke izinto zakaZimu qangi?

  • Ngiziphi iinkambisolawulo zeBhayibheli ozibone evidiyweni le?