Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 IPILO YAMAKRESTU

UJesu Wamfela Nomfowenu

UJesu Wamfela Nomfowenu

UJesu wanikela ngokuphila kwakhe ngebanga labantu abanesono. (Rom 5:8) Sisithokoza khulu isenzo sakaJesu sethando ngokuthi anikele ngokuphila kwakhe ngebanga lethu. Nanyana kunjalo, ngezinye iinkhathi kuqakathekile bona sikhumbule ukuthi akhenge afele thina kwaphela kodwana wafela nabafowethu. Singamlingisa njani uKrestu nakufuze sithande abafowethu nabodadwethu abanesono njengathi? Akhesicabangele nanzi iindlela ezintathu. Kokuthoma, singenza ubungani khulukhulu nalabo abanesizinda esingafani nesethu. (Rom 15:7; 2Ko 6:12, 13) Kwesibili, kufuze sitjheje izinto esizikhulumako nesizenzako, bona singabakhubi abanye. (Rom 14:13-15) Kokugcina, nakhibe kunomuntu osonileko, kufuze simlibalele msinya. (Luk 17:3, 4; 23:34) Nasisebenza budisi ekulingiseni uJesu, uJehova uzokuragela phambili abusisa ibandla ngokuthula nobunye.

BUKELA IVIDIYO ETHI, ZWISISA BEWAMUKELE ABANYE! BESE UPHENDULA NASI IMIBUZO:

  • Ekuthomeni, uMiki bekazizwa njani ngebandla lakhe elitjha?

  • Khuyini eyenza watjhentjha indlela azizwa ngayo?

  • Isibonelo sakaJesu samsiza njani uMiki bona alungise umbonwakhe? (Mar 14:38)

  • IzAga 19:11 zisisiza njani bona siqale amaKrestu esikholwa nawo ngendlela efaneleko?