Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

Ipilo Nomsebenzi WobuKrestu—Ihlelo Lomhlangano Webandla  |  Arhostosi 2017

 IPILO YAMAKRESTU

Ngingabuthatha Nini Ubuphayona Besigiyani?

Ngingabuthatha Nini Ubuphayona Besigiyani?

Umbono kaHezekiyeli wethempeli wembula bona abantu bakaJehova bazozinikela ngokuzithandela. Singahlanganyela njani ngokunikela ngeminikelo edumisa uJehova?—Heb 13:15, 16.

Enye indlela ehle, kuthatha ubuphayona besigiyani. Umnyaka wekonzo wango-2018 uneenyanga ezinengana ezinaboMgqibelo namkha aboSondarha abahlanu. Lokhu kuzokusiza khulukhulu labo abasebenzako begodu babakhona esimini ngeempelaveke. Okhunye, abarhuweleli bangakhetha ukwenza ama-awara ama-30 namkha ama-50 ngenyanga kaMatjhi no-Apreli nalokha nabavakatjhelwe mbonisi okhambako.

Kuthiwani nange ubujamo bethu bungasivumeli ukuthi sithathe ubuphayona besigiyani? Singalinga ngamandla ukuthuthukisa indlela esitjhumayela ngayo nokusebenza ama-awara engeziweko esimini. Nanyana sikibuphi ubujamo, kwanga ithando esinalo ngoJehova lingasenza ukuthi simnikele okungcono khulu ngomnyaka wekonzo wango-2018!—Hos 14:2.

Ngingayilingisa njani itjiseko kaSabina Hernández?

BUKELA IVIDIYO ETHI, NGESIZO LAKAJEHOVA, NGINGENZA NANYANA YINI, BESE UPHENDULA IMIBUZO NASI:

  • Khuyini eyakhuthaza uSabina bona enze okungeziweko emsebenzini wokutjhumayela?

  • Isibonelo sakaSabina sikukhuthaza njani?

  • Ngomnyaka wekonzo wango-2018, ngiyiphi inyanga namkha iinyanga ongathatha ngazo ubuphayona besigiyani?