Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Itjumayelo Esibonelo

Itjumayelo Esibonelo

ISITHALA

Umbuzo: Uyavuma na ukuthi nangabe iBhayibheli livela kuZimu, kufuze lisinde nangabe abantu bafuna ukulitjhabalalisa?

UmTlolo: Isa 40:8

Ozokukhambisa: Umagazini lo uneenhloko ezilandelanako ezikhuluma ngokuthi iBhayibheli lisinde njani.

ISITHALA (ikhasi elisekugcineni)

Umbuzo: Ngingathanda ukuzwa umbonwakho ngombuzo naku. [Funda umbuzo wokuthoma osekhasini 16.] Abanye bakholelwa bona ikolo yathonywa babantu. Abanye bacabanga ukuthi uZimu usebenzisa ikolo bona akhe itjhebiswano nathi. Wena ucabangani?

UmTlolo: Jak 1:27

Ozokukhambisa: Isihlokwesi sihlathulula okunabileko ngalokho okutjhiwo liBhayibheli ngendaba le. Ngizokubuya sizokucoca ngamaphuzu asesihlokwenesi.

LALELA UZIMU UPHILE NGOKUNGAPHELIKO

Umbuzo: Woke umuntu unebizo, amalunga womndenethu nabangani bethu banawo amabizo wabo. Kuthiwani ngoZimu? Ngubani ibizo lakhe?

UmTlolo: Rhu 83:19 [83:18, NW]

Ozokukhambisa: Ibhrotjha le ihlathulula okunengi okufundiswa liBhayibheli ngoZimu. [Coca ngekhasi 6 no-7.]

ZENZELE ITJUMAYELWAKHO

Sebenzisa indlela engehla le uzenzele yakho itjumayelo.